MEVZUAT

Takdir edileceği gibi apartmanlarda çıkan anlaşmazlıklar bazı durumlarda Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Yapı Denetim Kanunu gibi çok çeşitli kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ele alınmak mecburiyetindedir. Bu sebeple aşağıda apartman yönetiminde bilinmesi gereken ana kanun ve yönetmeliklere yer verilmiştir.

Apartman Yönetimi’nin Anayasası, Apartman Yönetim Planıdır ve hakim kararlarının öncelikli dayanağıdır. Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Dosyaları indirmek için tıklayın)

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER