top of page

HİZMETLERİMİZ

- Genel Yönetim

Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması

Alınacak her türlü karar ve yapılacak her türlü işlemin Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yerine getirilmesi

Alınan kararların kat maliklerine usulüne uygun şekilde duyurulması

Genel yönetim sorunlarının çözümü

- Bütçe Yönetimi

Mali yıl bütçesine ait işletme projesinin hazırlanması ve kesinleşen bütçenin tebliği

Genel Kurulca kabul edilen bütçe içerisinde giderlerin hisse başına paylaştırılması

İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsili

Bina resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması

Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması

Personelin özlük hakları ile ücretlerinin ödenmesi

Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması

Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda Genel Kurula sunulması

Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

- Hukuk Yönetimi

Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı gerekli hukuki işlemlere başvurulması

Genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda alınacak kararların hukuka uygunluğunun sağlanması

Bina ile ilgili konularda firmalarla ve 3. Şahıslarla olan hukuki itilafların takibi

- Teknik Yönetim

Hidrofor, asansör, kazan, yangın tüpleri gibi her türlü teknik donanımın yıllık periyodik bakım anlaşmalarının yapılarak, bakımlarının yaptırılması

Ortak alanlarda yapılacak onarım, tadilat işlemleri için tekliflerin alınması

Alınan karar çerçevesinde ortak alanlarda yapılacak bakım, onarım, tadilat işlemlerinin takibi

- Bahçe ve Peyzaj Yönetimi

Binalarda yer alan yeşil yapıların sulama, gübreleme, budama gibi her türlü bakımının yapılması

Talep edilen durumlarda ihtiyaçlar, bölge ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak yeni peyzaj uygulamaları yapılması

- Temizlik Yönetimi

Bina ortak alanlarının, tesisat alanlarının, otopark ve yeşil alanlarının daha sağlıklı ve güvenli olması için gerekli tüm tedbirlerin (çöp toplama, haşere ile mücadele gibi) alınması

- Personel Yönetimi

Çalışan sözleşmelerinin ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve talimatlara uyulduğunun denetimi

Çalışanlarla ilgili olarak SGK bildirgelerin hazırlanması ve tüm yasal işlemlerin takibi

Çalışanların SGK bildirimlerinin her ay düzenli olarak yapılması

Çalışanların izinli olduğu sürelerde görevlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması.

Please reload

bottom of page